گزارشی از فعالیت مؤسسه قرآنی جابربن عبدالله انصاری ویژه نابینایان
گزارشی از فعالیت مؤسسه قرآنی جابربن عبدالله انصاری ویژه نابینایان

مؤسسه قرآن و عترت جابربن عبدالله انصاری رشت به آموزش حفظ و قرائت قرآن ویژه نابینایان می‌پردازد. این مؤسسه فعالیتش را به صورت رسمی از سال ۸۸ آغاز کرده است. پیش از این تاریخ نیز از حدود سال ۸۳ این مرکز ویژه اکثریت نابینایان و اقلیت کم‌بینایان فعالیت می‌کرد.

انتظار