روش امام علی (ع) در مواجهه با فتنه گران | انحراف خواص صدر اسلام
گفتاری از استاد رحیم پور ازغدی
روش امام علی (ع) در مواجهه با فتنه گران | انحراف خواص صدر اسلام

در روایات آمده، خبر که به حضرت امیر (ع) رسید، حضرت برای زبیر اشک ریخت چون آنها هم رزم یکدیگر بودند و سال‌های سال در جبهه در کنار یکدیگر جنگیده بودند.

انتظار