برگزاری همایش “مهر آوین” با سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
برگزاری همایش “مهر آوین” با سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی

همایش “مهر آوین” اختتامیه دوره آموزش فیلمسازی شهید طهرانی مقدم،افتتاحیه دوره آموزشی شهید باقری و آئین تجلیل از هنرجویان برتر و استاد نمونه مرکزآموزش شهید آوینی برگزار می شود.

انتظار