مصطفی ۱۴ سکه مهریه ام را پرداخت کرد
همسر شهید احمدی‌روشن:
مصطفی ۱۴ سکه مهریه ام را پرداخت کرد

فاطمه کاشانی گفت: یکی از ویژگی‌های مصطفی،‌ تقوا و ایمانی بود که در ظاهر و رفتار‌هایش بود، او در‌‌ همان ابتدای صحبتی که با هم داشتیم درباره ائمه، مخصوصا حضرت علی(ع) بسیار صحبت کرد.

انتظار