“من محمد هستم” به بازار می آید/ پاسخی به یاوه گویی های غرب
معرفی شخصیت حقیقی پیامبر اسلام
“من محمد هستم” به بازار می آید/ پاسخی به یاوه گویی های غرب

در پاسخ به یاوه گویی ها و هتک حرمت های صورت گرفته توسط نشریات شیطانی و موهن اروپایی، اپلیکیشن تعاملی “من محمد هستم” توسط جوانان ایرانی ساخته شد.

انتظار