متن کامل منشور ۲۴گانه اصول‌گرایی منتشر شد
متن کامل منشور ۲۴گانه اصول‌گرایی منتشر شد

منشور اصولگرایی که در جلسات مشترک میان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز به تصویب رسیده و محور وحدت جریان اصول‌گرایی محسوب می‌شود، دارای ۱۲ باید با عنوان شاخص و ۱۲ نباید است.

انتظار