پوستر/ زندگی به سبک منتظر – ۴
احسان به پدر و مادر؛
پوستر/ زندگی به سبک منتظر – ۴

انتظار حرکت است؛ انتظار سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار به خودی خود صورت بگیرد,نیست.انتظار حرکت است.انتظار امادگی است.این امادگی را باید در وجود خودمان,در محیط پیرامون خودمان حفظ کنیم.

منتظر حقیقی از گناه اجتناب می‌کند
آیت‌الله ناصری:
منتظر حقیقی از گناه اجتناب می‌کند

این استاد اخلاق و عرفان حوزه علمیه اصفهان گفت: منتظران حقیقی از گناه اجتناب می‌کنند.

انتظار