گزارش تصویری / منادیان الله اکبر
گزارش تصویری / منادیان الله اکبر

در شب سالگرد پیروزی انقلاب مراسم منادیان الله اکبر به همت هیئت سائلین الحسین علیه السلام در جایگاه ویژه طراحی شده در روبروی مسجد طالقانی برگزار گردید.

انتظار