دور جدید توهین به مقدسات اسلامی در غرب آغاز شده است
عده‌ای سکولاریزم را در ایران نمایندگی می‌کنند؛
دور جدید توهین به مقدسات اسلامی در غرب آغاز شده است

محمد کاظم انبارلوی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی می گوید: دور جدید توهین به ارزش ها و مقدسات اسلامی در غرب با درج کاریکاتورهای موهن در هفته نامه شارلی ابدو آغاز شد.

انتظار