دانلود پوستر مقتدر مظلوم
دانلود پوستر مقتدر مظلوم

رهبر انقلاب: نظام جمهورى اسلامى با حملات گوناگون سیاسى، اقتصادى، نظامى، امنیتى از بین نمیرود بلکه روزبه‌روز هم قوى‌تر میشود؛

انتظار