توهین بی‌سابقه به مقامات عالیرتبه نظام + عکس
در سایت وابسته به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد رخ داد؛
توهین بی‌سابقه به مقامات عالیرتبه نظام + عکس

روحانی در همایش ملی مبارزه با فساد: اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می شود.

انتظار