نسخه غربی توسعه می گوید میان “شكم” و “شرف” یكی را انتخاب كنید
جدیدترین مقاله شفاهی حسن رحیم‎پور منتشر شد + صوت؛
نسخه غربی توسعه می گوید میان “شكم” و “شرف” یكی را انتخاب كنید

استاد حسن رحیم‎پور ازغدی در جدیدترین شماره از مقالات شفاهی خود که بصورت هفتگی در سایت شخصی وی به نشانی rahimpour.ir و بصورت صوتی منتشر می‎شود.

انتظار