مفسدی که با “ملاقه” از دریا میدزدید | با ورود سپاه مفسدی در امان نیست
مفسدی که با “ملاقه” از دریا میدزدید | با ورود سپاه مفسدی در امان نیست

این روزها که نام محمدرضا رحیمی، «بابک زنجانی»، «مه آفرید امیر خسروی» و… در میان است، در سال های پایانی دولت هاشمی هم نام برادران «الف»،«فاضل خداداد» و «ا.ر» به عنوان مفسدان اقتصادی شهرت یافته بود.آن ها سه برادر هستند؛ «داوود»، «مهدی» و «حسن».

لیست بلند بالای مفاسد اقتصادی و ظلم‌هایی که به بهانه‌ی آن، به کشور و نظام می‌شود
لیست بلند بالای مفاسد اقتصادی و ظلم‌هایی که به بهانه‌ی آن، به کشور و نظام می‌شود

مفاسد اقتصادی؛ جرم یک جناح سیاسی خاص که آدم‌هایش از فضا آمده‌اند نه از درون جامعه‌ی ایرانی

انتظار