امام خامنه ای | عزیزان من، معرفت خودتان را بالا ببرید!
امام خامنه ای | عزیزان من، معرفت خودتان را بالا ببرید!

معرفتهاتان را بالا ببرید. عزیزان من! سقف معرفت خودتان را سایت های سیاسی و اوراق روزنامه ها و پرسه زدن در سایت های گوناگون قرار ندهید؛ سقف معرفت شما اینها نیست. سطح معرفت را بالا ببرید، با قرآن، با نوشتجات مرحوم شهید مطهری …

انتظار