تصویرسازی شاهد غربت کوچه/ شهادت امام حسن مجتبی (ع)
تصویرسازی شاهد غربت کوچه/ شهادت امام حسن مجتبی (ع)

امام حسن مجتبی علیه السلام، جان خود را در یک جهاد خاموش و آرام فدا کرد و چون وقت شکستن سکوت رسید، شهادت کربلا واقع شد؛ شهادتى که پیش از آن که حسینى باشد. حسنى بود.

انتظار