گزارش تصویری از اجرای نمایش بزرگ فصل شیدایی با حضور مسئولین استانی
گزارش تصویری از اجرای نمایش بزرگ فصل شیدایی با حضور مسئولین استانی

شب هشتم از نمایش بزرگ فصل شیدایی با حضور مسئولین و حضور بیش از ۱۳۰۰۰ نفری مردم شهرستان رشت اجرا گردید.

انتظار