به یک همسفر پر انرژی خانم برای سفر به شمال نیازمندیم!
به یک همسفر پر انرژی خانم برای سفر به شمال نیازمندیم!

این سایت های تبلیغاتی و این نوع تبلیغات شاید مامنی برای این نوع از دوستی ها باشند. دوستی های ناپایدار که اصلی ترین هدف آن تزلزل بنیاد خانواده است که متاسفانه به دلیل عدم نظارت مسئولان امر روز به روز بیشتر نیز می شود.

انتظار