روش متعادل کردن مزاج ها و اقسام بیماری ها
روش متعادل کردن مزاج ها و اقسام بیماری ها

در مطلبی با عنوان “طبایع و مزاج ها و راه های شناخت آن” پیرامون شناخت طبایع صحبت کردیم و در این مطلب قصد معرفی انواع بیماری و سپس راه های به تعادل رساندن طبایع را داریم.

انتظار