هشتم دی مهر تاییدی بر سابقون بودن مردم ولایت مدار گیلان است
هشتم دی مهر تاییدی بر سابقون بودن مردم ولایت مدار گیلان است

مرتضی هاشمی نسب فعال فرهنگی استان و از اهالی شهرستان آستاراست. در آستانه حماسه 9دی، دقایقی پای صحبت های این فعال فرهنگی نشستیم و ابعاد فتنه 88 و ثمرات حضور حماسی مردم کشورمان در 9دی را از زبان او جویا شدیم.

انتظار