شهید چمران از نمونه‌های ارزنده مدیریت جهادی بود
مهدی چمران:
شهید چمران از نمونه‌های ارزنده مدیریت جهادی بود

روستایی در جنوب لبنان به نام بازوریه است که محل ولادت سیدحسن نصرالله است. او در سن 18 سالگی از شهید چمران حکم فرماندهی نظامی روستا را می گیرد.

انتظار