دلسوزانه با آقای سرافراز!
دلسوزانه با آقای سرافراز!

در واقع یک تقسیم کار صورت گرفته است. 90 گویا وظیفه تبلیغ یک جریان فکری مساله‌دار در میان توده ورزش‌دوست را بر عهده دارد! از تخریب حسین رضازاده پس از فتنه 88 تا تبلیغ اصغر فرهادی به خاطر فیلم جدایی نادر از سیمین و تخریب مسعود ده‌نمکی!

انتظار