ناکارآمدی دستگاه های فرهنگی با حضور عناصر دوزیست
فعال فرهنگی گیلانی در گفتگو با سراج 8:
ناکارآمدی دستگاه های فرهنگی با حضور عناصر دوزیست

پیرامون قضاوت عملکرد دولت ها در عرصه های گوناگون تصدی، چند نگاه وجود دارد، لیکن به گوشه ای از عملکرد دولت خاصه در حوزه فرهنگ اشاره ای گذرا خواهیم داشت.

رفتار وزیر امور خارجه زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی بود
رفتار وزیر امور خارجه زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی بود

حامد رضایی از فعالین فرهنگی گفت: رفتار وزیر امور خارجه در عدم لغو سفر خود به پاریس در واقع زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی بود و این موضع متاسفانه نه تنها در این اقدام ایشان بلکه در رفتار های گذشته شان نیز مشهود است.

انتظار