به دنبال ایجاد انزجار از اسلام هستند
به دنبال ایجاد انزجار از اسلام هستند

محمدرضا نظری، از فعالان فرهنگی و دبیر موسسه فرهنگی نسل آفتاب است. هم زمان با توهین غرب به مقدسات اسلامی در مصاحبه ای با وی گفت: غرب پروژه اسلام هراسی را وارد فاز جدیدی که وی از آن اسلام انزجاری نام می برد، کرده است.

انتظار