حضور سکولارها در بدنه دستگاه های فرهنگی مهم ترین نقطه ضعف دولت
حضور سکولارها در بدنه دستگاه های فرهنگی مهم ترین نقطه ضعف دولت

محمدرضا عوض نیا از فعالان فرهنگی رشت است که در مسجد صاحب الزمان این شهر مشغول فعالیت فرهنگی است. دقایقی پیرامون فرهنگ و دغدغه هایش و آنچه بر عهده دولت است با او به گفتگو نشسته ایم.

انتظار