آهنگ های پیشواز محرم با نوای برادر حاج محسن حامدی
آهنگ های پیشواز محرم با نوای برادر حاج محسن حامدی

آهنگ های پیشواز”همراه اول و ایرانسل” ویژه محرم، با نوای مداح اهل بیت برادر حاج محسن حامدی.

وحدت و یکپارچگی شیعیان در محرم و عاشورا جلوه جهانی دارد
وحدت و یکپارچگی شیعیان در محرم و عاشورا جلوه جهانی دارد

مداح برجسته ماسال گفت: وحدت و یکپارچگی شیعیان که در محرم، عاشورا و اربعین دیده می شود یک جلوه جهانی دارد.

انتظار