آغازی برای نفوذ یک گفتمان / مروری بر پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
آغازی برای نفوذ یک گفتمان / مروری بر پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران

انتشار پیام غیرمنتظره و مبتکرانه رهبری معظم انقلاب اسلامی حاوی نکات هوشمندانه‌ای بوده که قابل تأمل و توجه می‌باشد. لذا در سه سطحِ نشانه‌ها ، تحلیل محتوا و تأثیرات(تحلیل گفتمانی) به پیام مذکور می‌پردازیم.

انتظار