نشریه حماسه ۹دی
نشریه حماسه ۹دی

نشریه حماسه ۹دی در سایز برگه A4 و به صورت پشت و رو طراحی شده است.

درج بخشی از مراسم کاروان قافله عاشقی در وبگاه مبارز کلیپ
رسانه ای شدن مراسم حرم حضرت عباس توسط زائرین؛
درج بخشی از مراسم کاروان قافله عاشقی در وبگاه مبارز کلیپ

در این سفر مراسم باشکوهی در حرم حضرت عباس علیه السلام برگزار کردند که با استقبال زائرین حاضر در حرم مواجه شد.

انتظار