دردسر خانم‌های محجبه برای خرید لباس
دردسر خانم‌های محجبه برای خرید لباس

بالا و پایین و شمال و جنوب ندارد. یک ماه هم وقت بگذاری از سر ولیعصر تا تهش، از ابتدای بازار تا انتهایش،تمام فروشگاه‌ها و مغازه‌ها را صبح تا شب بگردی یک مانتوی شیک و بلند و پوشیده که خنک و مناسبِ این هوای گرم باشد و (…) پیدا نمی‌کنی.

انتظار