گفتگو با مادر استاد رحیم پور ازغدی | خانه‌داری و مبارزه، قابل جمع بود
گفتگو با مادر استاد رحیم پور ازغدی | خانه‌داری و مبارزه، قابل جمع بود

به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مصاحبه با خانم فاطمه فکوریحیایی ، همسر آقای حاج حیدر رحیم‌پور ازغدی (از مبارزین فعال پیش از انقلاب) و مادر استاد حسن رحیم‌پور در مورد خاطرات مبارزاتی زنان مسلمان از نهضت ۱۵ خرداد ۴۲ وانقلاب ۵۷ باز نشر می گردد.

انتظار