صحبت‌های بازیگر نقش مادر حضرت‌محمد(ص)
صحبت‌های بازیگر نقش مادر حضرت‌محمد(ص)

به عنوان مادر پیامبر در پروژه «محمد رسول الله» مسئولیت سنگینی بر عهده من بود که سعی کردم بهترین عملکرد را از خود نشان دهم.

توصیه‌های اخلاقی حاج اسماعیل دولابی درباره خانواده
توصیه‌های اخلاقی حاج اسماعیل دولابی درباره خانواده

مرحوم حاج‌اسماعیل دولابی می‌گفت: مادرت را ببوس، دستش را بوسه بزن، پایش را ببوس، تا به گریه بیفتد، وقتی گریه افتاد خودت هم به گریه می‌افتی. آن وقت کارت روی غلطک می‌افتد و خدا همه درهایی را که به روی خودت بسته‌ای باز می‌کند.

انتظار