مؤمن مستضعف ولیِّ خدا را یاری و مؤمن ضعیف ولی کش می شود!
حجت الاسلام والمسلمین سعید مهدوی؛
مؤمن مستضعف ولیِّ خدا را یاری و مؤمن ضعیف ولی کش می شود!

یکی از عوامل مهم مظلومیت انسان کامل بعد از ابلاغ وحی و نزول قرآن، این است که مؤمن ضعیف جبهه طاغوت را خیلی یاوری می کند در حالی که آنهایی که مؤمن مستضعف می شوند، ولیِّ خدا را یاری می کنند.

انتظار