پشتوانه شما ولایت است / با سفر به پاریس عزت ملت ایران لکه دار شد
پشتوانه شما ولایت است / با سفر به پاریس عزت ملت ایران لکه دار شد

هاشمی نسب در پاسخ به این سوال که چه پیامی برای وزیر امور خارجه دارید گفت: شما به پشتوانه ولایت 5+1 که سهل است بلکه می توانید کل کشورهای مزدور جهان را سر جایشان بنشانید. پس با حرکات ناشایست همچون سفر اخیر خود به فرانسه عزت ملت ایران را لکه دار نکنید.

انتظار