لحظه‌شناسی و لحظه‌نشناسی / کار را در لحظه‌ی خود انجام ندادند / شیخ بالای دار رفت
لحظه‌شناسی و لحظه‌نشناسی / کار را در لحظه‌ی خود انجام ندادند / شیخ بالای دار رفت

گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب درباره‌ی مصادیق لحظه‌نشناسی‌ها و لحظه‌شناسی‌ها در طول تاریخ.

انتظار