آغاز پویش «لحظه‌های انقلاب»/ انتشار کتاب گلابدره‌ای در ۱۰ هزار نسخه
آغاز پویش «لحظه‌های انقلاب»/ انتشار کتاب گلابدره‌ای در ۱۰ هزار نسخه

چاپ یازدهم کتاب «لحظه‌های انقلاب» باشمارگان ۱۰ هزار نسخه توسط دفتر نشر معارف به بازار کتاب آمد.

انتظار