دانلود کلیپ صوتی زیبا | خطبه ی ۱۸۳ نهج البلاغه – آفریدگار توانا
دانلود کلیپ صوتی زیبا | خطبه ی ۱۸۳ نهج البلاغه – آفریدگار توانا

خدا شما را به پرهیزگاری سفارش کرد، و آن را نهایت خشنودی خود، و خواستش از بندگان قرار داده است، پس بترسید از خدایی که در پیشگاه او حاضرید، و اختیار شما در دست اوست.

انتظار