مستند “سفر به قله جاسوسان”
مستند “سفر به قله جاسوسان”

مستند قله جاسوسان روایتی ست از مظلومیت نیروهای گردان صابرین سپاه که در شهریور 1390 و در ارتفاعات جاسوسان در غرب کشور و درگیری با گروهک پژاک به شهادت رسیدند.

انتظار