جریان افراطی شیعه نگاهی گزینشی به مطالب دینی دارد
سفر به پاريس خطاي ديپلماتيك محسوب مي شود. ان شاءالله ديگر اين خطاها را نبینیم؛
جریان افراطی شیعه نگاهی گزینشی به مطالب دینی دارد

انتشار چنین تصاویری تنها به دیدگاه عاملان حملات اخیر مبنی بر اینکه غرب علیه اسلام است، اعتبار می‌بخشد و منجر به تشدید تنش، نفرت و افراط‌گرایی خواهد شد.

قصاب نژاد: راه سران فتنه از امام جدا بود
فعال جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فومن:
قصاب نژاد: راه سران فتنه از امام جدا بود

ادعای سران فتنه مبنی بر اینکه یار امام خمینی (ره) بودند موجب شد تا بسیاری از افراد به اشتباه بیافتند. البته بعدها این مساله بر همگان روشن شد که سران فتنه راهشان از امام جداست.

انتظار