قرآن آباد ایران کجاست؟ / یک موسسه قرآنی چگونه باید باشد؟
قرآن آباد ایران کجاست؟ / یک موسسه قرآنی چگونه باید باشد؟

گزارشی از فعالیت‌های «موسسه بیت‌الاحزان»؛ ۱۷۵ کیلومتر که از شیراز دور شویم، به روستایی می رسیم که نامش را «قرآن‌آباد ایران» گذاشته‌اند. روستایی با جمعیت هزار و ۳۰۰ نفر که بیش از ۵۰ حافظ کل قرآن کریم و صدها قرآن‌آموز دارد.

انتظار