تشکیل «کنگره مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد»
تشکیل «کنگره مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد»

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی گیلان گفت: مسئله ادغام دو راهکار دارد که باید هم زمان صورت گیرد، راهکار اول تعیین نهاد حاکمیتی واحد است و راهکار دوم تشکیل «کنگره مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد» است.

انتظار