جزئیات طرح مجلس برای امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر
جزئیات طرح مجلس برای امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر

رئیس کمیته تهیه طرح امر به معروف و نهی از منکر مجلس شورای اسلامی گفت: برای تهیه این طرح با آیات عظام مهدوی کنی، مصباح، یزدی، مظاهری و کارشناسان حوزه و دانشگاه مشورت کردیم و طرحی در 24 ماده تنظیم نمودیم.

انتظار