سامی یوسف باز هم فارسی خواند + دانلود
دانلود‏ ترانه سنتی؛
سامی یوسف باز هم فارسی خواند + دانلود

آلبوم ششم سامی یوسف با عنوان «ترانه‌های راه» اول ژانویه ۲۰۱۵ منتشر شد.

انتظار