بسته محتواییِ، تحلیلی بر شبکه های اجتماعی موبایل + دانلود فیلم
بسته محتواییِ، تحلیلی بر شبکه های اجتماعی موبایل + دانلود فیلم

امروزه استفاده از اینترنت یکی از برنامه های دائمی و همیشگی اکثر مردم جهان به ویژه جامعه ایرانی شده و در این بین، چند صباحی است، استفاده از شبکه های اجتماعی سهم بسیار زیادی در استفاده مردم از اینترنت را به خود اختصاص داده است.

نقش شبکه های اجتماعی در شیوع بی اعتمادی در زوجها
نقش شبکه های اجتماعی در شیوع بی اعتمادی در زوجها

یک مشاور ازدواج گفت: وجود انواع وسایل ارتباطی در زندگی موجب بی‌اعتمادی بین زوج‌ها می‌شود و افرادی که می‌خواهند زندگی پایدار داشته باشند این وسایل را از زندگی خود حذف کنند.

انتظار