فکر «آقایی آمریکا» نابود کننده است نه خود آمریکا
فکر «آقایی آمریکا» نابود کننده است نه خود آمریکا

امام می‌فرمایند مسئولان ما بدانند انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب جهان اسلام است و اگر لحظه ای مسئولین را مسائل مادی منحرف کند خطر بزرگ و خیانتی سهمگین در پی خواهد داشت.

انتظار