درمان هر دردی جز مرگ با سیاه دانه (شونیز)
درمان هر دردی جز مرگ با سیاه دانه (شونیز)

از جمله درمان‌های عمومی در طب اسلامی سیاه‌دانه یا شونیز می‌باشد؛ روایات زیادی درباره فوائد سیاه‌دانه نقل شده است، پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «در سیاه‌دانه درمان هر دردی است به جز سام.»

انتظار