چرا می‌گذارند مفسدان اقتصادی تااین حدرشد کرده و بعدسراغش بروند؟
چرا می‌گذارند مفسدان اقتصادی تااین حدرشد کرده و بعدسراغش بروند؟

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به انتشار اخبار‌ گاه و بیگاه از وقوع مفاسد اقتصادی بزرگ و اختلاس‌ها گفت: چرا گذاشتند فلان مفسد اقتصادی به این حد رشد کند و بعد سراغش بروند؟ این برای ما تبدیل به یک معما شده است.

فساد سیستماتیک
مردم به صحنه مبارزه بیایند؛
فساد سیستماتیک

ساده زیستی حاکمان و کارگزاران و آراسته بودن به اخلاق اسلامی از ویژگی های حکومت اسلامی پیامبر بود که پس از ایشان رو به انحراف نهاد و با ثروت اندوزی و رفاه طلبی برخی از بزرگان صحابه و ویژه خواری های آن ها در زمان خلافت خلفای سه گانه، کم کم یک فضای تبعیض آلودی را ایجاد نمود که خلافت رسول خدا را به سلطنت اموی تبدیل ساخت.

انتظار