“شیار ۱۴۳” روایت انتظار مادرانه
“شیار ۱۴۳” روایت انتظار مادرانه

نرگس آبیار در “شیار ۱۴۳” به شایستگی، انتظار و چشم‌به‌راهی مادری صبور در فراق فرزند را در برهه‌های زمانی به تصویر می‌کشد و با زیبایی تمام بخشی از درد و هجران مادران شهدا و مفقودان جنگ‌تحمیلی را روایت می‌کند.

انتظار