عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: آینده خوبی برای وزارت ارشاد نمی بینیم
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: آینده خوبی برای وزارت ارشاد نمی بینیم

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: آینده خوبی برای وزارت ارشاد نمی بینیم و امید واریم که آقای جنتی متوجه شوند و در صدد اصلاح این مجموعه برآیند و نگذارند کار به جایی برسد که مراجع محترم عظام عکس العمل نشان دهند.

انتظار