نمایشگاه ضریح مهربانی در رشت افتتاح شد
نمایشگاه ضریح مهربانی در رشت افتتاح شد

به مناسبت دهه کرامت نمایشگاه عکس باعنوان ضریح مهربانی دررشت برگزارشد.

انتظار