پیکر جانباز شهید خلبان «صیادبورانی» در انزلی تشییع شد
پیکر جانباز شهید خلبان «صیادبورانی» در انزلی تشییع شد

پیکر جانباز شهید خلبان «صیادبورانی» امروز با حضور گسترده مردم و مسئولان در انزلی تشییع شد.

انتظار