رونمایی از ۴ کتاب شیعی در آمریکا
رونمایی از ۴ کتاب شیعی در آمریکا

در این مراسم، محسن اسلامی‌رایزن فرهنگی ایران در سازمان ملل، به تشریح اهداف ترجمه و معرفی کتاب‌ها و مترجم این آثار پرداخت. وی با اشاره به این ۴ کتاب ارزشمند، انتخاب آنها را به جهت استناد و اتقان مطالب و محتوای آن را روان و شیوا دانست.

انتظار